مشاوره مدیریت و کسب و کار

قدرت

منابع قدرت برای مذاکره‌کننده

منابع قدرت برای مذاکره‌کننده کدامند ؟ چهار منبع قدرت برای حاضر شدن در پای میز مذاکره چه هستند ؟ قدرت چگونه می تواند به نفع مذاکره کنندگان باشد ؟ قدرت چه مزایایی برای مذاکره کنندگان ایجاد می کند ؟… بیشتر بخوانید

احساس قدرت در محیط کار

چه روش هایی برای احساس قدرت در محیط کار وجود دارد ؟ چگونه در محیط کار احساس قدرت کنیم ؟ آیا احساس قدرت به جایگاه شغلی وابسته است ؟ آیا راهی هست که افراد همیشه احساس قدرت کنند ؟چه… بیشتر بخوانید

تسخیر قدرت در سازمان ها

تسخیر قدرت : چه رابطه ای میان قدرت و فساد وجود دارد ؟ قدرت در دنیای مدرن چه تعریفی دارد ؟ چه روش هایی برای تسخیر قدرت در سازمان وجود دارد ؟ قدرت چگونه به افراد کمک می کند… بیشتر بخوانید

اعتقاد به قدرت هدف سازمانی والاتر

هدف سازمانی : منظور ازاعتقاد به قدرت هدف سازمانی والاتر چیست ؟ اعتقاد به قدرت هدف سازمانی والاتر چگونه به کارمندان انگیزه می دهد ؟ 8 مرحله اساسی برای غلبه بر موانع هدف گذاری کدامند ؟ مدیران میانی در انگیزه… بیشتر بخوانید

بازی قدرت مدیران

بازی قدرت مدیران را چگونه باید اجرا کرد ؟ آیا راه های افزایش نفوذ مدیریت را می دانید ؟ فرهنگ جامعه ممکن است کارمندان و مدیران دیگر ار به سمت نافرمانی و رفتار های خارج از عرف سازمانی بکشاند و… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت