مشاوره مدیریت و کسب و کار

مدل تازه ای از رهبری اثرگذار

اهمیت مدل کسب و کار در محیط پرتلاطم کنونی

اهمیت مدل کسب و کار در محیط پرتلاطم کنونی در چیست ؟ مدل کسب و کار چگونه به عنوان یک ابزار سودمند مدیریتی واقع می شود ؟ چرا مدل کسب و کار را به عنوان پاسخی جامع به محیط پرتلاطم… بیشتر بخوانید

پنج E؛ مدل تازه‌ای از رهبری اثرگذار

پنج E مدل تازه ای از رهبری اثرگذار است.  در واقع پنج ویژگی که یک رهبر سازمانی موفق باید داشته باشد. پائول دوپویی مسئول سازمان های مختلفی در چند کشور بوده است که این پنج ویژگی را معرفی می… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت