مشاوره مدیریت و کسب و کار

چالش های

مهم ترین چالش های یادگیری سازمانی و موانع آن

مهم ترین چالش های یادگیری نقش سازمانی کدامند ؟ مهم ترین موانع یادگیری سازمانی کدامند ؟ فرهنگ یادگیری چگونه سازمان را در برابر پیشامدهای مختلف آماده می کند ؟ کارکرد یادگیری چه تاثیری بر چابکی سازمان دارد ؟ بوروکراسی چگونه… بیشتر بخوانید

چالش‌های مدیریت تیم‌های مجازی و نحوه غلبه بر آن ها

تیم های مجازی با چه چالش هایی مواجه می شوند ؟ چگونه می توان این چالش ها را مدیریت کرد ؟ چگونه می توان بین اعضای تیم اعتماد ایجاد کرد ؟ چرا در تیم های مجازی بهره وری کم است… بیشتر بخوانید

چالش های شغل مدیرعامل

شغل مدیرعامل : یک مدیرعامل در طول دوره ریاستش با چه چالش هایی مواجه می شود ؟ یک مدیرعامل چگونه می تواندچالش ها را به فرصت تبدیل کند ؟ چه عواملی در مدیریت زمان وانرژی یک مدیرعامل موثر است ؟… بیشتر بخوانید

چالش های مدیر در 90 روز اول

چالش های مدیر در 90 روز اول : وقتی یکی از کارکنان ارتقا می گیرد، در روابطش تغییراتی به وجود می آید. با آدم های جدیدی هم سطح می شود که قبل از آن زیر دستتشان بود. چگونه باید خود… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت