مشاوره مدیریت و کسب و کار

چند روش برای موفقیت در استخدام

چند روش برای موفقیت در استخدام

موفقیت در استخدام : یک مدیر بیشترین نقش را در موفقیت یک کارمند پس از استخدام دارد. چون یک مدیر بیشتر از هر کس دیگه ای از نقاط ضعف و قوت کارمند خود اطلاع دارد. مدیران باید کارمندان را حمایت… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت