مشاوره مدیریت و کسب و کار

چگونگی

چگونگی ایجاد ایده های کارآمد و خردمندانه

ایجاد ایده :  ایده‌های کارآمد و خردمندانه چگونه ایجاد می شوند ؟ چرا انتخاب اهداف سرعت محور خطرناک است ؟ سه ایده محوری که رهبران کسب و کارها باید خود را از آن مبرا بدانند، کدامند؟ چابک سازی… بیشتر بخوانید

بزرگ ترین کارآفرینان جهان؛ چگونگی کسب ثروت

بزرگ ترین کارآفرینان جهان  ؟ چگونگی کسب ثروت توسط بزگ ترین کارآفرینان جهان به چه طریق است ؟ روش های ثروت اندوزی در این افراد چگونه است ؟ چگونه و از چه راه هایی درآمد کسب می کنند ؟… بیشتر بخوانید

چگونگی برخورد با پروژه های نوآورانه

نوآورانه : آیا به ناکامی کشیده شدن هر پروژه ای را باید به پای مدیران نوشت ؟ آیا همیشه مدیران مسئول شکست سازمان ها در برخورد با تکنولوژی ها است ؟ سازمان ها در برخورد با پروژه های نوآورانه چگونه… بیشتر بخوانید

روش ساده سازی قیمت

روش ساده سازی به چه معناست ؟ چگونه باید ساده سازی کرد ؟ استراتژی های ساده سازی کدامند ؟ ساده سازی قیمت چگونه است ؟ هدف از ساده سازی قیمت چیست ؟ ساده سازی پیشنهاد یا محصول چگونه است ؟… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت