مشاوره مدیریت و کسب و کار

یادگیری سازمانی

یادگیری سازمانی مستمر

یادگیری سازمانی مستمر : اگر جلسات هیات‌مدیره به‌صورت مکرر با تاخیر آغاز شود، احتمالا این پدیده‌ زیانبار در رفتار دیگر مدیران نیز مشاهده خواهد شد. اگر در هیات‌مدیره بحث‌هایی همراه با لحن و واژه‌هایی شرم‌آور و زیانبار جریان داشته باشد… بیشتر بخوانید

پنج اصل یادگیری سازمانی

پنج اصل یادگیری سازمانی کدامند ؟ چگونه با استفاده از این پنج اصل توانمندی‎ها و نگرش‎های لازم برای زندگی در دنیای پیچیده‎ معاصر را به‌دست می آوریم ؟ این پنج اصل چه نوع معهارت هایی را آموزش می دهند… بیشتر بخوانید

مهم ترین چالش های یادگیری سازمانی و موانع آن

مهم ترین چالش های یادگیری نقش سازمانی کدامند ؟ مهم ترین موانع یادگیری سازمانی کدامند ؟ فرهنگ یادگیری چگونه سازمان را در برابر پیشامدهای مختلف آماده می کند ؟ کارکرد یادگیری چه تاثیری بر چابکی سازمان دارد ؟ بوروکراسی چگونه… بیشتر بخوانید

مزیت رقابتی سازمان یادگیرنده

مزیت رقابتی سازمان یادگیرنده چیست ؟ چگونه می توان از یک سازمان یادگیرنده به یک مزیت رقابتی پایدار و منعطف رسید ؟ درباره یادگیری سازمانی و سازمان های یادگیرنده در بخش آموزش های وب سایت توسعه تجارت دلیران دنا مقالات… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت