مشاوره مدیریت و کسب و کار

۱۰۰ مدیرعامل

۱۰۰ مدیرعامل برتر جهان در سال ۲۰۱۸

مدیرعامل برتر جهان : کدام مدیرعامل رتبه اول این لیست را به دست آورد ؟ بیشتر مدیران عامل مهندس بوده اند با مدیر ؟ در این رتبه بندی چند زن حضور داشتند ؟ برترین مدیران عامل دارای چه ویژگی هایی… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت