مشاوره مدیریت و کسب و کار

۲۰۰۸

درس هایی از ۱۰ سالگی رکود اقتصادی ۲۰۰۸

رکود اقتصادی ۲۰۰۸ : درس هایی که از رکود اقتصادی سال 2008 می توان آموخت، چه هستند ؟ رهبران حوزه مدیریت دارایی چه تجربیاتی از بحران سال 2008 دارند ؟ چه توصیه هایی به مردم دارند ؟ مردم چگونه خود… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت