مشاوره مدیریت و کسب و کار

90 روز

چالش های مدیر در 90 روز اول

چالش های مدیر در 90 روز اول : وقتی یکی از کارکنان ارتقا می گیرد، در روابطش تغییراتی به وجود می آید. با آدم های جدیدی هم سطح می شود که قبل از آن زیر دستتشان بود. چگونه باید خود… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت