مشاوره مدیریت و کسب و کار

محصولات

نرم افزار منابع انسانی :

2 میلیون تومان

سفارش آنلاین

دوره فن مذاکره حرفه ای :

250 هزار تومان

سفارش آنلاین

دوره هنر فروش مدرن :

300 هزار تومان

سفارش آنلاین

دوره دیجیتال مارکتینگ :

300 هزار تومان

سفارش آنلاین

نرم افزار درمانگاه :

2 میلیون تومان

سفارش آنلاین

دوره طراحی سایت

دوره طراحی سایت :

2 میلیون تومان

سفارش آنلاین

دوره توربو سئو - بهینه سازی :

280 هزار تومان

سفارش آنلاین

دوره فن بیان و سخنرانی :

350 هزار تومان

سفارش آنلاین