مشاوره مدیریت و کسب و کار

تجارت الکترونیک

خدمات تجارت الکترونیک دناکو : تجارت الکترونیک بخش لاینفک تجارت مدرن است. فناوری آن چنان گسترده شده سات که ابتدایی ترین نیاز های زندگی روزمره بدون استفاده از تجارت الکترونیک امکان پذیر نیست. شرکت های بسیاری بدون در اختیار داشتن تجارت فیزیکی صرفا بر اساس روش های الکترونیکی فعالیت می کنند. و تقریبا تمامی شرکت های تولیدی و خدماتی باید بدانند که بدون را اندازی تجارت الکترونیک آینده روشنی برای کسب و کارشان وجود ندارد.

خدمات تجارت الکترونیک دناکو 2

تجارت الکترونیک دناکو

در دناکو ما تیم بسیار قدرتمندی داریم که تمامی ابعاد تجارت الکترونیک را برای شرکت های تولیدی و خدماتی شما راه اندازی می کنند. راه اندازی تجارت در بستر الکترونیک نیاز به تخصص و تجربه دارد. استفاده از ابزار هایی مانند بازاریابی محتوا ، وب سایت ، شبکه های بازاریابی تلفنی ، بازاریابی اجتماعی ، تبلیغات آنلاین تاثیر بسیار چشم گیری در فروش و روند ادامه حیات شرکت و تعامل شرکت با مشتری دارد. شما می توانید با سفارش راه اندازی تجارت الکترونیک دناکو برای شرکت تولیدی یا خدماتی تان گام بزرگی برای مدرنیزه کردن فرآیند های فروش و تعامل با مشتریان خود بردارید.

خدمات تجارت الکترونیک دناکو

انواع رابطه تجارت الکترونیک

ارتبطا بنگاه با بنگاه یا بیزنس تو بیزنس B2B : هر گاه دو طرف معامله بنگاه باشند . یعنی هدف برآورده کردن نیاز بنگاه های دیگر باشد.

ارتباط بنگاه با مصرف کننده یا بیزنس تو کانزومر B2C : یعنی هدف برقراری ارتباط بنگاه و مصرف کننده مستقیم است که ممکن است مصرف کننده خود شرکت یا مشتریان نهایی باشند.

ارتباط مصرف کننده با شرکت ها یا کانسومر تو بیزنس C2B : حالتی که اشخاص حقیقی به کمک ابزار الکترونیکی کالای خود را به بنگاه می فروشند

ارتباط مصرف کننده با مصرف کننده یا کانزومر تو کانزومر C2C : ارتباط بین دو مصرف کننده از طریق اینترنت مانند وب سایت های خرید و فروش مثل دیوار و ….و وب سایت های مزایده ای