مشاوره مدیریت و کسب و کار

طرح کسب و کار

مشاوره طرح کسب و کار طرح کسب و کار : طرح کسب و کار لازمه تاسیس هر شرکتی است. در طرح و کسب کاری که در دناکو برای شما تدوین می کنیم 11 بخش اساسی را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. در بخش اول طرح کسب و کار یا business plan خلاطه مدیریتی یا خلاصه اجرایی طرح تدوین می شود که نشان دهنده کلیت کار و فرآیند های تاسیس و بخشی از طرح مالی کسب و کار است .

در بخش دوم باید مساله ای که قصد حل کردن آن را داریم را مطرح نماییم. یعنی مشکل چه کسی را ؟ با چه ماهیتی ؟ و چگونه قرار است حل نماییم. در واقع خدمت یا محصولی که بر اساس نیاز های مشتری قرار است ارائه دهیم را باید توضیح دهیم.

اندازه بازار بخش مهم دیگری از طرح کسب و کار است. باید مصرف کننده نهایی ، شرکت های مشتری و اندازه بازار هر بخش را مشخص نماییم. این بخش به شکل دهی ذهنیت ما در شروع کار از میزان سود دهی و فروش شرکت کمک می نماید.

در طرح های کسب و کاری که توسط دناکو تدوین و اجرا می شوند هر 11 بخش با دقت فراوان و بر اساس متغیر های بسیار نوشته می شوند.

در بخش دیگر باید سود دهی بازار مورد بررسی قرار گیرد . پس از اندازه گیری بازار و سهم شرکت از این بازار میزان سود دهی نیز باید مشخص شود. این امر از طریق تحقیقات بازار و آنالیز رقبا در صنعت به دست می آید برای توضیحان کامل تر درباره تحقیقات بازار بخش مربوط را مطالعه نمایید.

مشاوره طرح کسب و کار

محصول تقریبا مهم ترین بخشی است که باید طرح کسب و کار مورد بررسی قرار گیرد. در کتب و ارائه ها و مقالات علمی معمولا می کویند که باید محصول یا خدمت به طور دقیق و با تمام جزئیات مطرح شود. محصول باید با جملات ساده و بدون ابهام و به طور دقیق برای مخاطب تعریف شود.

مدل کسب درآمد

مدل کسب درآمد هسته اصلی طرح کسب و کار است. در یک کلام مدل کسب درآمد یعنی چگونه قرار است پول دربیاوریم. آیا درآمد ما از مشتریانمان یکباره یا چند باره یا دوره ای است. برای یک شرکت تبلیغاتی ساده مدل کسب درآمد به این صورت است که نماینده تبلیغات شرکتی که قصد تبلیغ دارد مراجعه می کند. کمپین های پیشنهادی ما را می شنود و پس از انتخاب وجه آن کمپین و هزینه ای که باید را می پردازد و شرکت تبلیغاتی ساده از این راه پول در می آورد.

مشاوره طرح کسب و کار

در این بخش کشش قیمتی بازار و مصرف کننده بسیار اهمیت دارد و باید مورد بررسی قرار گیرد .

تجزیه و تحلیل Swot :

تجزیه و تحلیل سوات برای بررسی تهدیدات ، فرصت ها ، نقاط قوت و نقاط ضعف در بخش برنامه ریزی و ارزیابی شرکت ضروری است که در مرحله بعد در مشاوره طرح های کسب و کار دناکو استفاده می شود.

سایر بخش های طرح های کسب و کار :

شیوه فروش ، جایگاه در مقابل رقیبان ، استارتژی ورود به بازار ، شیوه آگاهی مشتریان از محصول ما ، ارزش پیشنهادی ، مستند سازی مسیر جرکت ، تحقیقات بازار ، برندسازی و قیمت گزاری دیگر اجزای طرح کسب و کار هستند.

به طور کلی طرح های کسب و کار که ما در دناکو تدوین می کنیم شامل بخش های زیر است.

 • خلاصه مدیریتی
 • مساله اصلی طرح
 • اندازه بازار
 • سود دهی
 • مشخصات محصول
 • مدل کسب درآمد
 • تجزیه و تحلیل swot
 • شیوه فروش
 • جایگاه در مقابل رقیبان
 • استارتژی ورود به بازار
 • شیوه آگاهی مشتریان از محصول ما
 • ارزش پیشنهادی
 • مستند سازی مسیر جرکت
 • تحقیقات بازار
 • برندسازی و قیمت گزاری

از بخش سفارش می توانید تدوین طرح کسب و کار را سفارش دهید و از ابتدا گام اول را محکم بردارید.

 

 

سایر خدمات دناکو :

برای مشاهده سایر خدمات دناکو می توانید به هر یک از لینک های زیر مراجعه نمایید و توضیحات مربوطه را مطالعه نمایید.