مشاوره مدیریت و کسب و کار

Monthly Archives: دسامبر 2018

همکاری با ما

برای همکاری با ما لطفا فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید. یا رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر بفرستید.

ارسال رزومه به : info@denako.ir

فرم همکاری شخصی یا سازمانی با دلیران دنا

آخرین مقالات وب سایت