مشاوره مدیریت و کسب و کار

تصمیم گیری

چگونه تصمیم گیری خود و مشتریان‌تان را بهینه کنید

آیا داشتن مسوولیت انتخاب‌ همیشه به نفع‌مان است ؟ چگونه تصمیم گیری خود و مشتریان‌تان را بهینه کنید ؟ سه روش برای کمک به انتخاب مشتریان کدامند ؟ چشم اندازهای جدید برای انتخاب چه هستند ؟ این مقاله از وب… بیشتر بخوانید

تصمیم گیری بر اساس شفافیت همیشه کاربرد ندارد

چرا تصمیم‌گیری بر اساس شفافیت همیشه کاربرد ندارد ؟ چه زمانی تصمیم‌گیری بر اساس شفافیت کاربرد ندارد ؟ چرا همیشه شفافیت خوب نیست ؟ چرا گفتگو پشت درهای بسته اطلاعات بیشتری را در اختیار مدیران می گذارد ؟ در… بیشتر بخوانید

سه خطای رایج در تصمیم گیری مدیران کسب و کار

سه خطای رایج در تصمیم‌گیری مدیران کسب و کار کدامند ؟ چرا فرآیند تصمیم‌گیری در حوزه کسب‌وکار هنوز ناقص است ؟ چرا مسئله شناخت خطاهای  تصمیم گیری مهم است ؟ مدیران چگونه می توانند تصمیمات بهتری بگیرند ؟ چه… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت