مشاوره مدیریت و کسب و کار

توانمندی کارآفرینان در کنترل احساسات

توانمندی کارآفرینان در کنترل احساسات

توانمندی کارآفرینان : احساسات بر انجام کارهای ما تاثیر مستقیم دارند. وقتی احساس خوبی داریم بهتر می توانیم بر کارها تمرکز کنیم و بالعکس. کارآفرینان موفق توانمندی بالایی در کنترل احساسات خود دارند. در این مقاله توانمندی کارآفرینان در کنترل… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت