مشاوره مدیریت و کسب و کار

توفان ماریا

توفان ماریا عامل توسعه استارتاپ ها در پورتو ریکو

توسعه استارتاپ : تا یک سال بعد از توفان ماریا در پورتو ریکو این جزیره به طور کامل برق نداشت. هزاران کسب و کار تعطیل شده بود. اینترنت هم تا مدت ها ضعیف بود. اما توفان ماریا چگونه باعث توسعه… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت