مشاوره مدیریت و کسب و کار

توهم کنترل در مدیریت

توهم کنترل در مدیریت

توهم کنترل در مدیریت چیست ؟ آیا تا به حال با کسی برخورد کرده اید که توهم کنترل داشته باشد . قصد کنترل همه جانبه تمام عوامل درون و برون سازمانی را داشته باشد ؟ توهم کنترل از کجا ناشی… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت