مشاوره مدیریت و کسب و کار

جابک سازی

تاثیر چابک سازی سازمان بر قدرت بقای آن

سازمان های غیر چابک مانند آهوی چاق در برابر یوزپلنگ می مانند . برای بقا نیاز به جابک سازی سازمانی وجود دارد. در برابر تغییرات محیطی ، بازار ، مصرف کننده ، تکنولوژی که سرعتی مانند یوزپلنگ دارند نیاز به… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت