مشاوره مدیریت و کسب و کار

جنرال الکتریک

عوامل شکست مدل جنرال الکتریک

عوامل شکست مدل جنرال الکتریک چه بوده اند ؟ چرا شرکت‌های خوشه‌ای هنوز در اقتصادهای نوظهور محبوب هستند اما در کشورهایی با بازارهای سرمایه کارآتر تنزل یافته‌اند ؟ چه عاملی باعث به چالش کشیده شدن جنرال الکتریک بود ؟ نقش… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت