مشاوره مدیریت و کسب و کار

حیطه فعالیت مدیران

مدیر رباتی : ورود روبات ها به حیطه فعالیت مدیران

مدیر رباتی : روبات ها چه تغییری در فعالیت  مدیران ایجاد می کنند ؟ آیا روبات ها می توانند جایگزین مدیران شوند ؟ مدیران چگونه فضاهای مرکب انسان و روبات را مدیریت کنند که به یک هماهنگی برسند ؟… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت