مشاوره مدیریت و کسب و کار

خیال پردازی کسب و کار

خیال پردازی واقعیت نیست

خیال پردازی واقعیت نیست . باید در کسب و کار همیشه بین خیال و و اقعیت تفاوت را تشخیص دهید و با طناب پوسیده یک خیال به چاه عمیق ورشکستگی وارد نشوید. جمله معروفی هست با این مضمون : از… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت