مشاوره مدیریت و کسب و کار

selling

Sales consultancy and sales management in Iran

Sales consultancy in Iran : selling of products and services is the Start of your business process from a second time forward. After your product or service is designed and manufactured, your business process begins. Maybe as long as products… بیشتر بخوانید

هوش هیجانی فروش : selling EQ

هوش هیجانی فروش : selling EQ چیست ؟ هوش هیجانی می تواند در فروش بسیار موثر باشد زیرا فروش یک مهارت است و هوش هیجانی بالا سرعت تصمیم گیری و انتخاب های بهینه را برای فروش افزایش می دهد. در… بیشتر بخوانید

آخرین مقالات وب سایت