مشاوره مدیریت و کسب و کار
  
  

فروش تضمینی

سرمایه گذاری دلیران دنا

دوره آموزش مصاحبه استخدامی

دوره آموزش مصاحبه استخدامی : در این دوره به طور کامل مصاحبه استخدامی ، ابعاد ، روش ها  و تکنیک های برگذاری و موفقیت را آموزش می دهیم. با خواندن این دوره درباره استخدام شغلی می توانید با روش های برگذاری مصاحبه های استخدامی و موفقیت در این مصاحبه ها آشنا شوید.  البته تمرین و تکرار برای دوره های رایگان ما ضروری هستند. ما بر این باوریم که هر کاری به تلاش زیاد و دانش کافی امکان پذیر است. دانش و مهارتی که در سایت تخصصی دلیران دنا به شما آموزش داده می شود از بالا ترین کیفیت برخوردار است.

دوره آموزش مصاحبه استخدامی

مراحل مصاحبه استخدامی

هفته اول : مراحل مصاحبه استخدامی

مراحل مصاحبه استخدامی چگونه هستند ؟ چگونه می توان یک مصاحبه استخدامی دقیق برای جذب بهترین نیروی کار ترتیب داد ؟ چگونه می توان برای تمامی مراحل مصاحبه استخدامی آماده شد. این مقاله را برای رسیدن به جواب مطالعه بفرمایید. مقالات بیشتر در زمینه منابع انسانی و شیوه های آموزش و استخدامنیروی انسانی خوب را در بخش آموزش دلیران دنا (دناکو) مطالعه بفرمایید.

مراحل مصاحبه استخدامی

این مقاله روش مصاحبه استخدامی را شرح می‌دهد. هدف از مصاحبه استخدامی،‌ اقدامات قبل از مصاحبه استخدامی اقدامات در طول مدت مصاحبه، نحوه مصاحبه استخدامی، مصاحبه از پیش طراحی شده، مصاحبه باز، مصاحبه ترکیبی، مصاحبه بصورت میزگرد یا گروهی، مصاحبه تنش، ارزیابی داوطلب و ارزیابی مصاحبه از جمله مباحث این مقاله هستند.

۱- شروع فرآیند مصاحبه استخدامی

اغلب مدیران با گزینش افراد نامناسب برای تصدی موقعیتهای شغلی، روبرو بوده‌اند. این انتخاب نادرست باعث می‌گردد تا اولاً زمان و انرژی سازمان در طول فرآیند استخدام و آموزش هدر رود، ثانیاً سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیر مستقیم بعدی بر روی مستخدم جدید همگی بر باد داده شوند. بهترین راه برای پرهیز از این اشتباه انتخاب افراد مناسب و بالطبع انجام یک مصاحبه هدف‌دار و از قبل طراحی شده است. جهت دستیابی به این منظور، باید فهرستی از نیازهای شغلی و ویژگی‌های جایگاه سازمانی را به ترتیب اولویت طبقه‌بندی کرد و با در نظر داشتن روشهای مصاحبه، افراد مناسبی را انتخاب کرد.

۲- هدف از مصاحبه استخدامی

هدف از انجام مصاحبه استخدامی،  سنجش داوطلب برای تصدی شغل و جایگاه سازمانی موردنظر و تناسب مصاحبه‌شونده با شرایط تعریف شده برای تصدی آن شغل و جایگاه سازمانی است. بطور خلاصه مصاحبه‌کننده اطلاعاتی را از مصاحبه‌شونده کسب و اطلاعاتی در رابطه با سازمان، شغل و جایگاه سازمانی به داوطلب استخدام ارائه می‌دهد.

۳- اقدامات قبل از مصاحبه استخدامی

قبل از انجام مصاحبه، مصاحبه‌کننده باید از تعداد مصاحبه‌شوندگان، شرح شغل موردنیاز، نیازهای جایگاه سازمانی مورد بحث، زمان کل مصاحبه، اسامی (احتمالاً) سایر مصاحبه‌کنندگان، مدارکی که احتمالاً مصاحبه‌شوندگان باید همراه داشته باشند، زمان شروع هریک از مصاحبه‌ها و چک لیست سئوالات عمومی و اختصاصی که از مصاحبه‌شونده پرسیده خواهد شد را تهیه کرده و همراه داشته باشد. همچنین پرسشنامه استخدامی متقاضی (فرم متداول و معمولی که جهت کسب اطلاعات اولیه متقاضیان در اغلب سازمان‌ها وجود دارد) را کاملا مطالعه و حتی الامکان مواردی را بخاطر سپرده باشد.

مکان مصاحبه هم باید از نظر فیزیکی مناسب و مصاحبه‌شونده و مصاحبه‌کننده رو در رو و در شرایط مساوی (از نظر ارتفاع) قرار داشته باشند. زمان انجام مصاحبه باید از پیش و با توافق طرفین تعیین شده باشد تا هیچکس از نظر زمانی در فشار نباشد.

 

۴- اقدامات در طول مدت مصاحبه استخدامی

در زمان انجام مصاحبه، باید مصاحبه‌کننده از پاسخگویی به تلفن‌ها و یا مراجعان یا هر اقدام دیگری که موجب ایجاد وقفه در مصاحبه می‌شود خودداری نماید. همچنین به اظهارات مصاحبه‌شونده توجه کامل داشته و یادداشت‌برداری نماید.

در طول مصاحبه، مصاحبه‌کننده باید توضیحاتی در رابطه با سازمان، شغل و جایگاه سازمانی به مصاحبه‌شونده ارائه دهد تا اگر ابهامی در خصوص شغل مورد نظر وجود دارد برطرف شود و هم‌چنین متقاضی استخدام دقیقاً با انتظارات جایگاه سازمانی خود آشنا شود. در بسیاری از موارد پیش آمده است که با همین توضیحات اولیه، متقاضی متوجه شده است که امکان برآورده نمودن انتظارات شغلی و سازمانی برایش وجود نداشته و اعلام انصراف نموده است. ضمنا بر روی آخرین کار (سابقه شغلی) مصاحبه‌شونده بیشتر تکیه شده و از وی خواسته شود که درباره موفقیتهای بارز خود در طول مدت اشتغال، روابطش با همکاران و مدیران قبلی خود، علت ترک محل کار قبلی، انتظاراتش از شغل و محل کار جدید، تجارب و تخصصهای احتمالی خود صحبت کند.

در طول مدت مصاحبه یادداشت برداری (بصورت خلاصه) از کلیه اظهارات مصاحبه‌شونده، الزامی است و قبل از انجام مصاحبه نیز، باید به مصاحبه‌شونده یادآوری نمود که احتمالاً پاسخهای وی با معرفها و مراجعی که وی معرفی نموده است، چک خواهند شد.

۵- نحوه مصاحبه استخدامی

موفقیت مصاحبه‌کننده در کسب اطلاعات مفید از مصاحبه‌شونده، به میزان توانایی وی در طرح پرسشهای مناسب بستگی دارد. مهمترین مشخصه اصلی، نحوه استفاده از پرسشهای بسته (با پاسخهای بلی و خیر) و پرسشهای باز (با پاسخهای گسترده) است. لذا مصاحبه‌کننده باید در انتخاب روشها، از شیوه معینی استفاده کند. باید توجه داشت که در انجام مصاحبه با متقاضیان استخدام، از روش یکسانی استفاده نمود تا امکان مقایسه و سنجش بین تمامی متقاضیان وجود داشته باشد. به طور کلی پنج نوع مصاحبه استخدامی توصیه می‌شود که در اینجا به صورت مختصر شرح داده می‌شوند.

۵-۱-  مصاحبه بسته (از پیش طراحی شده)

این نوع مصاحبه، حداقل آزادی را به مصاحبه‌شونده می‌دهد. نتیجه این نوع مصاحبه غالباً یکسان و دقیق خواهد بود هر چند ممکن است اطلاعات ضروری برای تصمیم گیری به کارفرما ارائه ندهد. ولی به لحاظ علمی، اعتبار بیشتری نسبت به مصاحبه باز دارد. از مصاحبه بسته در موارد زیر استفاده می‌شود:

 • پاسخهای بلی یا خیر برای کسب اطلاعات کفایت نماید.
 • پاسخها موارد مشخصی باشند و نیازی به توضیح بیشتر نباشد.
 • قصد داشته باشید پس از شنیدن پاسخ به سئوال بسته، یک سئوال باز مطرح نمائید.

۵-۲- مصاحبه باز (غیر مشخص)

این نوع مصاحبه، بیشترین آزادی را به مصاحبه‌شونده می‌دهد. هیچ سئوالی از قبل طراحی شده وجود ندارد. مصاحبه‌کننده نیز خود را به هر وضعیتی سازگار می‌نماید و با استفاده از تجارب و توانائیهای خود، به بررسی زمینه‌هایی که بنظر وی و سازمان مهمتر هستند می‌پردازد.

در خصوص مقایسه بین این دو نوع مصاحبه باید بسیار توجه داشت چرا که پس از جمع‌بندی نهایی ممکن است بین اطلاعات مکتوب از  مصاحبه‌شوندگان هیچ رابطه و سنخیتی وجود نداشته و از هر یک، اطلاعات متفاوتی در دست باشد. از پرسشهای باز در موارد زیر استفاده می‌گردد:

 • طرح زمینه‌های جدید برای بحث فیمابین دو طرف
 • کشف اطلاعات بیشتر از متقاضی استخدام
 • ارتباط دادن یک پاسخ با یک پاسخ دیگر
 •  آزمون خودآگاهی مصاحبه‌شونده
 • اطلاع از میزان تحلیل‌گر بودن مصاحبه‌شونده

۵-۳- مصاحبه نیمه‌بسته (مخلوط)

این روش، یک روش ترکیبی است، بدینصورت که سئوالات مشخصی از همه داوطلبان پرسیده می‌شود ولی بهر حال به مصاحبه‌شوندگان اجازه داده می‌شود به زمینه‌های دیگر و مخصوصاً زمینه‌های مورد علاقه خود نیز بپردازند. باید توجه داشت که میزان موفقیت در این نوع مصاحبه نیز بستگی به مهارت و تخصص مصاحبه‌کننده دارد.

۵-۴- مصاحبه بصورت میزگرد یا گروهی

در بعضی موارد خاص، امکان مصاحبه بصورت میزگرد بسیار سودمند است. البته باید اهمیت منافع حاصله از این مصاحبه، هزینه آنرا توجیه نماید. بنابراین این نوع مصاحبه فقط در خصوص گزینش مشاغل بسیار حساس و در سطوح بالا، توصیه می‌شود.

۵-۵- مصاحبه تنش

در این مصاحبه، بجای کسب یا ارائه اطلاعات فیمابین طرفین، فقط مصاحبه‌کننده می‌کوشد تا موجب بروز عکس العمل‌های عاطفی مصاحبه‌شونده نسبت به موقعیت‌ها شود. مصاحبه‌کننده در این روش، مصاحبه‌شونده را صرفاً بمنظور مشاهده رفتارش، تکذیب کرده، حقیر شمرده و بدلیل سوء عملکرد گذشته سرزنش می‌نماید. این نوع مصاحبه در اغلب مواردی ‌که جایگاه شغلی مورد نظر با فشارهای روانی روبروست توصیه شده و بدلیل احساس خصومتی که در مصاحبه‌شونده بوجود می‌آورند (بخصوص در مورد متقاضیانی که استخدام نمی‌شوند) تصویر بدی از سازمان در ذهن مصاحبه‌شونده باقی می‌گذارند.

مصاحبه کننده باید بسیار توجه داشته باشد که اولاً سعی گردد زمان مصاحبه بیش از ۳۰ دقیقه بطول نیانجامد تا از دقت پاسخها و نهایتاً کیفیت مصاحبه، کاسته نشود. همچنین باید پاسخهای مصاحبه‌شونده را در حد و مرزی که موردنیاز است نگاهداری نموده و از عنوان شدن مسائل و مواردیکه به نیازهای سازمان و شغل و جایگاه سازمانی مربوط نمی‌شوند و یا اطلاعاتی که امکان کسب آنها از طریق دیگر مثل ملاحظه مدارک یا تحقیقات وجود دارد جلوگیری نماید. ضمنا برای موفقیت در کسب نتیجه باید به مصاحبه‌شونده اثبات نماید که اطلاعات موردنیاز، بر مبنای ضروریات شغلی دریافت می‌شوند تا مصاحبه‌شونده براحتی اطلاعات موردنیاز را در اختیار وی قرار دهد. در خصوص سئوالات و نحوه انتخاب روش مصاحبه نیز باید کاملاً دقت نمود تا به منظور جلوگیری از تبدیل مصاحبه به جلسه پرسش یکسویه، بیشتر از پرسشهای باز استفاده گردد و از پرسشهای جهت‌دهنده و همچنین چند پرسش همزمان (بنحوی که  متقاضی ازپاسخ دادن به آنها عمداً یا سهواً شانه خالی کند) خودداری گردد.

باید به این نکته بسیار توجه داشت که از طرح پرسشهایی که ربطی به مصاحبه ندارند و فقط بدلیل ابراز توانایی و برتری علمی و عملی مصاحبه‌کننده نسبت به مصاحبه‌شونده پرسیده می‌شوند، خودداری گردد. نکته بسیار مهم دیگری نیز وجود دارد و آن اینست که از طرح مواردی که احتمالاً این حس را در مصاحبه‌شونده بوجود می‌آورد که قبلاً تصمیم‌گیری در خصوص استخدام بعمل آمده است، اکیداً خودداری گردد.

برای پاسخ به سئوالات و توضیح ابهامات باید به مصاحبه‌شونده به اندازه کافی فرصت داده شود به نحوی که حداقل دو سوم از زمان مصاحبه به صحبتهای مصاحبه‌شونده اختصاص داده شود.

سئوالات مختلف و متنوعی را می‌توان جهت طرح در مصاحبه در نظر داشت. ولی قطعاً نحوه مطرح نمودن سئوالات بسته به سلیقه افراد مصاحبه‌کننده قابل تغییر است. ولی سئوالات باید به پاسخهایی در رابطه با موضوعات زیر منتج شوند:

 • اهم مسئولیتهای قبلی مصاحبه‌شونده که مورد علاقه یا بی‌توجهی مصاحبه‌شونده بوده‌اند (با قید علت)
 • سبکهای مدیریتی مدیران قبلی وی و ارزیابی مصاحبه‌شونده از هر یک از سبکها (با قید علت)
 • ترجیح مصاحبه‌شونده به کار تیمی یا مستقل (با قید علت)
 • ساعات کار مورد علاقه وی و امکان افزایش آنها
 • اهم قویترین ظرفیتهای کاری وی و چگونگی استفاده از آنها در کار
 • مهارتها و تخصصهای مورد علاقه (جهت بسط و گسترش آنها)
 • دلیل ترک کار قبلی (بطور مشروح و در جهت اخذ دلیل منطقی) و
 • دوست‌داشتنی‌ترین کاری که تا بحال داشته‌اند ( با قید علت).

۶- ارزیابی داوطلب

پس از انجام مصاحبه استخدامی، می‌توان به اقلامی مانند توانایی انجام کار به نحو مطلوب، سنجش انگیزه داوطلب برای انجام کار مورد نظر، چگونگی هماهنگی وی با سایر اعضاء گروه و سازمان پی برد. همچنین باید مشخص گردد که آیا داوطلب معیارهای مطلوب سازمان را داراست؟ در غیر اینصورت آیا سازمان از حد مطلوب خود پایین می‌آید یا مصاحبه‌شونده را مردود اعلام می‌کنیم که این مورد هم به ظرفیتهای موجود بستگی دارد.

۷- ارزیابی مصاحبه

برای ارزیابی موفقیت مصاحبه، می‌توان پس از پایان هر سری مصاحبه و انتخاب فرد یا افراد مورد نظر و با در نظر داشتن اینکه آیا به انتخاب خود اطمینان داریم؟ آیا توانستیم اطلاعات لازم را کسب کنیم؟ کمترین رضایت را از کدام بخش مصاحبه داریم؟ آیا ممکن بود پاسخها و نتیجه‌گیری رضایتبخش‌تری داشته باشیم؟ آیا می‌دانیم چگونه در سری بعد مصاحبه بهتری انجام دهیم؟ مصاحبه استخدامی را ارزیابی نمائید.

در اغلب موارد سنجش کارآیی مصاحبه‌شونده (پس از استخدام) می‌تواند بهترین عامل ارزیابی مصاحبه باشد. البته متأسفانه هیچ وقت نخواهیم توانست بفهمیم که آیا افراد رد شده نیز می‌توانستند پس از استخدام موفق شوند یا خیر.

در پایان لازم به یادآوری است که هنگام مصاحبه باید بی‌تعصب بود و چنانچه احساس مثبت یا منفی در مصاحبه‌کننده نسبت به متقاضی استخدام وجود دارد، بدنبال اطلاعاتی باشیم  که این احساس را بلا اثر نماید چرا که در اینصورت با کسب اطلاعات منطقی و مؤثر می‌توان نتیجه‌گیری بهتری کرد و چه بسا نتیجه گیری نهایی موجب تأیید نطریه اولیه مصاحبه کننده گردد.

توسعه تجارت دلیران دنا (دناکو) در زمینه خدمات بازاریابی و فروش ، آموزش و پژوهشی ، تحقیق و توسعه ، مشاوره مدیریت و تحقیقات بازار ، ایده پردازی برای خدمات و محصولات جدید و مدیریت تکنولوژی به شرکت های ایرانی خدمات ارائه می کند. شما می توانید از بخش آموزش های رایگان وب سایت دلیران دنا (دناکو) به مقالاتبازاریابی و فروش ، خلاقیت و نوآوری ، مشاوره مدیریت ، تحقیق و توسعه ، تجارت الکترونیک و طراحی سایت دسترسی پیدا کنید.

دوره آموزش مصاحبه استخدامی

رزومه نویسی معتبر

هفته دوم : رزومه نویسی معتبر

آیا از مهارت رزومه نویسی معتبر اطلاع دارید ؟ چگونه می توان یک رزومه معتر و موفق نوشت که برای رسیدن به اهداف شغلی کمک نماید ؟ در این مقاله اصول نوشتن یک رزومه خوب و معتبر را به شما آموزش می دهیم. با به به کارگیری این اصول صاحب یک رزومه شغلی بسیار خوب خواهید شد. مقالات بیشتر در زمینه استخدام و منابع انسانی را در بخش آموزش های وب سایت توسعه تجارت دلیران دنا مطالعه نمایید.

رزومه نویسی معتبر

مشاور عزیز، شنیده‌ام که رزومه نباید بیشتر از یک صفحه باشد. نمی‌دانم چطور تمامی شغل‌ها و تجربیاتم را در یک صفحه جا بدهم. ایرادی دارد اگر رزومه‌ام دو صفحه شود؟ اگر نه، چرا؟ از کمک‌هایتان سپاسگزارم. پاسخ: دوست عزیز، به هیچ وجه ایرادی ندارد اگر رزومه‌ات دو صفحه باشد. البته یک رزومه دانشگاهی یا علمی می‌تواند حتی بیش از دو صفحه باشد. اما یک رزومه کاری و حرفه‌ای نباید از دو صفحه بیشتر باشد. برای آنکه سابقه کار طولانی خود را در دو صفحه بگنجانی، بهتر است مشاغلی را که ارتباطی به حوزه کاری فعلی ندارند یا مربوط به نخستین سال‌های فعالیتت هستند از قلم بیندازی. چه کسی اهمیت می‌دهد اگر تو در سال ۱۹۷۵، مسوولیت سازماندهی صورتحساب‌های شهرداری را بر عهده داشته‌ای.

مطمئنا داستان‌های جالبی می‌توانی درباره این تجربه کاری تعریف کنی اما لزومی ندارد که هر شغلی را در رزومه‌ات بگنجانی.

یکی دیگر از روش‌ها برای صرفه‌جویی در فضای رزومه این است که اگر در یک سازمان، چند سِمت شغلی مختلف داشته‌ای، به جای ذکر تمامی سمت‌ها، فقط به این اشاره کنی که در چه حوزه‌ای فعالیت کرده‌ای. نیازی نیست تاریخ و مدت تصدی در هر سمت را ذکر کنی.

کسی به این اهمیت نمی‌دهد که تو ابتدا به مدت ۶ ماه، دستیار سرپرست انبار بوده‌ای، سپس به مدت ۱۵ ماه سرپرست انبار بوده‌ای و سپس مدیریت آن واحد را برعهده گرفته‌ای. کسی به این جزئیات اهمیت نمی‌دهد مگر اینکه روند پیشرفتت با شغلی که به دنبالش هستی مرتبط باشد.  می‌توانی به جای ذکر این جزئیات به نوشتن این عبارت بسنده کنی: «من همکاری خود با شرکت (X) را به‌عنوان منشی انبار آغاز کردم و سه سال بعد به جایگاه مدیریت انبار ارتقا یافتم.» در همین حد کفایت می‌کند. خودشان بقیه جزئیات را پیدا می‌کنند.  به جز این سوال، ۹ سوال متداول دیگر که در رابطه با رزومه‌نویسی مطرح می‌شوند، از این قرارند:

آیا می‌توانم برای آنکه رزومه‌ام جذابیت بصری داشته باشد، از چند فونت مختلف استفاده کنم؟

این کار اصلا توصیه نمی‌شود مگر اینکه گرافیست باشی. یک فونت خوانا انتخاب کن، مثل Times New Roman یا Arial. اندازه فونت بهتر است ۱۲ باشد تا خواندنش راحت باشد. نوشته‌هایت نباید درهم باشند. تا جایی که می‌توانی میان نوشته‌ها فضای خالی بگذار.

در بالای رزومه در بخش اطلاعات تماس، چه اطلاعاتی را قرار دهم؟

بالای رزومه را به درج این اطلاعات اختصاص بده: نام، نام شهر و ایالت (یا استان)، آدرس ایمیل، لینک حساب کاربری در لینکدین و شماره تلفن.

 آیا می‌توانم از سرصفحه (header) یا پاصفحه (footer) در رزومه استفاده کنم؟

می‌توانی یک پاصفحه ایجاد کنی و در آن، نام خود و شغلی را که به دنبالش هستی درج کنی. اگر رزومه‌ات بیش از دو صفحه است، شماره‌گذاری صفحات فراموش نشود.

هنگامی که رزومه را روی کامپیوترم ذخیره می‌کنم، اسمش را چه بگذارم؟وقتی می‌خواهی رزومه‌ات را در کامپیوتر ذخیره کنی، اسمش را این گونه بگذار: نام+رزومه. اما اگر خواستی آن را به شرکتی ارسال کنی، نام آن را عوض کن.

آیا وقتی می‌خواهم زمان شروع و پایان همکاری با یک کارفرما را بنویسم، باید ماه و روز را ذکر کنم یا ذکر سال کفایت می‌کند؟

ذکر سال کافی است. کسی که رزومه را می‌خواند نیازی به اطلاعات بیشتر ندارد.

اگر به دنبال کاری باشم که در یک شهر دیگر قرار دارد (مثلا فاصله ۸۰۰ مایلی)، آیا باید آدرس محل سکونتم را ذکر کنم یا از ذکر آدرس صرف‌نظر کنم؟

می‌توانی در شهر مقصد (جایی که می‌خواهی در آن کار کنی) برای خودت یک صندوق پستی دریافت کنی و همان آدرس را در رزومه‌ات بنویسی. یا می‌توانی آدرس محل سکونتت را ذکر کنی (ذکر شهر و استان کفایت می‌کند) و سپس در قسمت فوقانی رزومه، به‌طور خلاصه توضیح دهی که قصد داری به آن شهر نقل مکان کنی.

اگر مایل هستی می‌توانی دلیل نقل مکانت را نیز شرح دهی، به این ترتیب: من مدیر پروژه IT و متخصص در زمینه پیاده‌سازی نرم‌افزار هستم. به تازگی پروژه دو ساله‌ شرکت Angry Chocolates را تحویل دادم و حالا به دنبال یک فرصت جدید در زادگاهم، شیکاگو هستم.»

اگر خواستم از رزومه‌ام پرینت بگیرم تا در جلسه مصاحبه یا گردهمایی‌ها آن را همراه داشته باشم، آیا بهتر است آن را روی یک کاغذ عادی پرینت بگیرم یا از کاغذ خاصی استفاده کنم؟

مثلا برگه‌هایی به نام «کاغذ رزومه» که در بازار موجودند. اولا، هیچ وقت رزومه‌ات را به گردهمایی‌ها یا رویدادها نبر. شرکت در گردهمایی‌ها و آشنا شدن با افراد جدید عالی است اما در گردهمایی‌ها نباید رزومه همراه داشته باشی، مگر اینکه گردهمایی با هدف به اشتراک گذاشتن رزومه افراد برگزار شده باشد.  اگر خواستی از رزومه‌ات پرینت بگیری، بهتر است از یک کاغذ با کیفیت و ضخیم‌تر از کاغذهای عادی استفاده کنی. نیازی به خرید کاغذ رزومه نیست، مگر اینکه خودت دوست داشته باشی رزومه‌ات را روی یک کاغذ متفاوت چاپ کنی.

می‌توانم یکی از شغل‌های قدیمی‌ام را به میل خودم از رزومه حذف کنم؟

این شغل مربوط به سال‌ها قبل بوده و فقط سه ماه طول کشیده است. رزومه، یک سند بازاریابی است نه یک سند قانونی. می‌توانی به میل خودت بعضی از شغل‌ها را حذف کنی. بیشتر افراد، تمام شغل‌های خود را در رزومه ذکر می‌کنند اما اگر برای مدت کوتاهی در شغلی کار کرده‌ای، نیاز نیست آن را ذکر کنی.

آیا باید اطلاعات مربوط به درآمدهای سابقم را در رزومه ذکر کنم؟

به هیچ وجه! من با آگهی‌هایی که متقاضیان کار را وادار می‌کنند که حقوق سابق خود را در رزومه ذکر کنند کاملا مخالفم. این کار به ضرر آنها تمام می‌شود به‌خصوص حالا که بسیاری از شهرها و ایالت‌ها، پرسش درباره حقوق سابق افراد را غیرقانونی اعلام کرده‌اند.

هوشمندانه‌ترین راه برای استخدام افراد این است که شرکت‌ها، محدوده درآمد پیشنهادی خود را در آگهی استخدام ذکر کنند. تو نیز به‌عنوان متقاضی کار می‌توانی درآمد دلخواهت را در رزومه ذکر کنی اما به هیچ وجه میزان درآمد سابق خود را فاش نکن. برای تو و همه متقاضیان کار آرزوی موفقیت می‌کنم.

 

توسعه تجارت دلیران دنا برای شما این فرصت را فراهم می کند تا با استفاده از مقالات رایگان آموزشی در زمینه های بازاریابی و فروش ، تحقیق و توسعه ، مدیریت کارمندان ، نوآوری و خلاقیت ، تجارت الکترونیک وطراحی سایت به افزایش بهره وری و کارآمدی سیستم های شرکت خود کمک نمایید. شما می توانید از بخش آموزش های رایگان وب سایت توسعه تجارت دلیران دنا به بخش عظیمی از این مقالات به صورت دسته بندی شده دست پیدا کنید.

شما همچنین می توانید از بخش خدمات ما ، در زمینه های مشاوره بازاریابی و فروش ، طراحی وب سایت وتجارت الکترونیک ، مدیریت بهره وری شرکت ، توسعه ایده ها و ایده پردازی و تحقیق و توسعه استفاده نمایید.

 

برای باز نشر این مقالات ذکر منابع و درج لینک به سایت ما (توسعه تجات دلیران دنا) الزامی است.

دوره آموزش مصاحبه استخدامی

استرس مصاحبه شغلی

هفته سوم : استرس مصاحبه شغلی

چگونه هنگام مصاحبه بر استرس خود غلبه کنیم؟ استرس مصاحبه شغلی چگونه باید مدیریت شود ؟ چگونه می توان از استرس مصاحبه شغلی در جهت مثبت برای موفقیت استفاده کرد ؟ مقالات متعددی درباره استخدام و بهبود نیروی کاری سازمان در وب سایت توسعه تجارت دلیران دنا برای شما آماده بهره برداری است. در زیر مقاله استرس مصاحبه شغلی را مطالعه کنید.

استرس مصاحبه شغلی

 مشاور عزیز هفته گذشته در یک جلسه مصاحبه حاضر شدم. اصلا آمادگی نداشتم و کمی دیر به جلسه رسیدم. طی جلسه نیز نمی‌توانستم تمرکز کنم و حسابی دستپاچه شده بودم. روی هم رفته، مصاحبه خوب پیش نرفت و می‌دانم که علتش، استرس بیش از حد بود. نمی‌دانم دوباره با من تماس بگیرند یا خیر، اما به هر حال مصاحبه‌های دیگری در پیش دارم و سوالم اینجاست که چگونه می‌توانم میزان استرسم را کم کنم.

پاسخ: دوست عزیز،  همه ما در مصاحبه دچار استرس می‌شویم. یک متقاضی کار در روز مصاحبه کارهای زیادی باید انجام دهد. باید وارد یک ساختمان غریبه شود، با آدم‌های غریبه ملاقات کند و سر از کارشان دربیاورد. باید در آنها ذهنیت مثبت ایجاد کند، به کلی سوال پاسخ دهد و به اندازه کافی درباره شغل مربوطه اطلاعات کسب کند.مصاحبه مثل صحنهتئاتر است. باید یک لباس مبدل بپوشی و نقش آدمی را بازی کنی که شبیه خودت است، با کمی تفاوت جزئی. تو باید «آماده اجرا» باشی و این استرس‌آور است. حتی بازیگرهای حرفه‌ای هم گاهی دچار استرس صحنه می‌شوند.

پیش از آنکه به روش‌های غلبه بر استرس مصاحبه بپردازیم، باید یک اخطار به تو بدهم. خودت را به خاطر مضطرب شدن در مصاحبه سرزنش نکن چون فقط شرایط را بدتر می‌کنی. به خودت بگو: «ممکن است هنگام ورود به جلسه مصاحبه کمی مضطرب شوی و این ایرادی ندارد. این برای مسوولان مصاحبه عادی است و انتظارش را دارند.» و اما نکاتی برای غلبه بر استرس:

برای مصاحبه آمادگی زیاد داشته باش

۱. برای مصاحبه آمادگی زیاد داشته باش: در روزهای قبل از مصاحبه، تا می‌توانی درباره شرکت اطلاعات کسب کن. به وب‌سایت شرکت برو. نظر وبلاگ‌نویسان را درباره سازمان، برنامه‌ها و چالش‌هایش بخوان. اگر با کلمات تخصصی مواجه شدی، تعجب نکن. اهالی کسب‌وکار دوست دارند از این کلمات استفاده کنند. به مرور با کلمات آشنا می‌شوی. لیستی از سوالاتی را که قصد داری بپرسی آماده کن، درباره جایگاه شغلی، زمان‌بندی کار و سایر موضوعات.

وسایل مورد نیاز و لباس‌هایت را از شب قبل آماده کن

۲. وسایل مورد نیاز و لباس‌هایت را از شب قبل آماده کن: در جلسه مصاحبه باید یک دفترچه، خودکار سالم و چند کپی از رزومه‌ات را به صورت پرینت شده به همراه داشته باشی. در دفترچه، سوالاتت را بنویس، به همراه آدرس و تلفن شرکت یا مسوول مصاحبه (که اگر گوشی تلفنت به هر دلیلی خاموش شد، از مصاحبه جا نمانی). لباست را نیز آماده کن. لباس مصاحبه باید رسمی باشد (میزان رسمی بودن بستگی به سازمانمربوطه دارد).

برنامه‌ریزی کن

۳. برنامه‌ریزی کن: درست مثل وقتی که می‌خواهی به یک سفر درون‌شهری بروی، برای مصاحبه هم باید برنامه‌ریزی کنی. هر مسافری به‌خوبی می‌داند که برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند استرس روز سفر را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. یک برنامه زمانی تعیین کن، از لحظه‌ای که بیدار می‌شوی تا زمان بازگشت به خانه. لیستی از کارهایی که باید طی روز مصاحبه انجام دهی، تهیه کن. یکی از کارها این است: «خاموش کردن موبایل هنگام حضور در جلسه.»

شناسایی موقعیت مکانی سازمان

۴. شناسایی موقعیت مکانی سازمان: یک یا چند روز قبل از مصاحبه، به محل سازمان مربوطه برو تا ببینی دقیقا کجاست و چقدر طول می‌کشد به آنجا برسی. اگر با ماشین خودت می‌روی، فکر جای پارک را هم بکن. هیچ چیزی را به شانس نسپار. کارهای دقیقه‌ نودی می‌توانند استرس را افزایش دهند.

زودتر از موعد مقرر در سازمان حاضر شو

۵. زودتر از موعد مقرر در سازمان حاضر شو: بهتر است ۱۵ یا ۲۰ دقیقه زودتر از موعد مقرر در سازمان حاضر شوی. خیلی دلسردکننده است اگر دقیقا به موقع به سازمان برسی و منشی بگوید: «مصاحبه‌ها در یک ساختمان دیگر انجام می‌شوند که با اینجا چند کیلومتر فاصله دارد!» وقتی زودتر به سازمان می‌رسی، به اندازه کافی زمان داری تا کارکنان، فروشندگان یا مشتریان را بشناسی و با نحوه تعامل آنها با یکدیگر آشنا شوی. آیا در این شرکت همه خوشحال و راضی به نظر می‌رسند یا همه چیز سیاه و ترسناک است؟

جزئیات را مشاهده کن

۶. جزئیات را مشاهده کن: یکی از بهترین راه‌ها برای کاهش استرس، مشاهده جزئیات در جلسه مصاحبه است. به محوطه شرکت،معماری ساختمان و نحوه تزئین آسانسور با دقت نگاه کن. هر چه که می‌بینی، می‌شنوی یا تجربه می‌کنی در ذهنت یادداشت کن. دقت کن که منشی چگونه به تو خوشامد می‌گوید یا مسوول مصاحبه چگونه گفت‌وگو را آغاز می‌کند.  دقت به جزئیات به تو کمک می‌کند تا صدای منتقد درونت را که به شدت مخرب است نشنوی. هر چه بیشتر به جزئیات پیرامونت دقت کنی، دیگر وقت نمی‌کنی از خودت انتقاد کنی.

تحرک بدنی

۷. تحرک بدنی: اگر به شدت احساس هیجان می‌کنی و هنوز چند دقیقه تا مصاحبه مانده، می‌توانی از ساختمان بیرون بروی و با سرعت در محوطه پیاده‌‌روی کنی.  هدف از این کار این است که کمی به بدنت تحرک بدهی و تمرکزت را از ذهنت به بدنت معطوف کنی. این کار اعصابت را آرام می‌‌کند. قبل از اینکه به عرق کردن بیفتی، دست از پیاده‌روی بردار.

یادداشت‌برداری کن

۸. یادداشت‌برداری کن: خیلی‌ها معتقدند که یک راه فوق‌العاده برای کاهش استرس مصاحبه، یادداشت‌برداری است. اگر حین صحبت‌های مسوول مصاحبه، سوالی برایت پیش آمد، آن را بنویس. مشاهداتت و هر فکری به ذهنت رسید را یادداشت کن. یادداشت‌برداری همچنین کمک می‌کند تا علاوه‌بر یادآوری جزئیات مصاحبه، بیشتر روی گفت‌وگوها تمرکز کنی و کمتر عملکرد خودت را زیر سوال ببری.

در لحظه باش

۹. در لحظه باش: هر کسی که در مصاحبه حاضر می‌شود به خوبی می‌داند که غرق شدن در افکار و زیر سوال بردن خود در جلسه مصاحبه تا چه حد می‌تواند به اعتبار فرد لطمه بزند. گاهی در جلسه مصاحبه حضور داری اما ذهنت جای دیگر و در حال گفت‌وگو با منتقد درونت است. در این مواقع بهتر است او را نادیده بگیری و در دلت به او بگویی که به صحبت‌هایش اهمیت نمی‌دهی. سپس به مکالمه‌ات با مسوول مصاحبه ادامه بده.

از خندیدن به خودت نترس

۱۰. از خندیدن به خودت نترس: ورزشکارانی که در المپیک حاضر می‌شوند، می‌گویند: «حضور در این مسابقات برای من یک افتخار است اما مسابقه، فقط یک روز است. من قبل از ورود به المپیک هم زندگی فوق‌العاده‌ای داشتم.» حضور در مصاحبه مثل حضور در المیپک نیست. بهتر است برای کسی کار کنی که بتواند از استرس‌ها و ترس‌های تو در جلسه مصاحبه چشم‌پوشی کند. اگر اتفاق خنده‌داری افتاد، می‌توانی بخندی. می‌توانی حتی به خودت بخندی. گارد نداشته باش. درست است که مصاحبه یک موقعیت کاملا تصنعی است اما زمانی می‌توانی قدرتمند جلوه کنی که خود واقعی‌ات باشی.

توسعه تجارت دلیران دنا برای شما این فرصت را فراهم می کند تا با استفاده از مقالات رایگان آموزشی در زمینه های بازاریابی و فروش ، تحقیق و توسعه ، مدیریت کارمندان ، نوآوری و خلاقیت ، تجارت الکترونیک وطراحی سایت به افزایش بهره وری و کارآمدی سیستم های شرکت خود کمک نمایید. شما می توانید از بخش آموزش های رایگان وب سایت توسعه تجارت دلیران دنا به بخش عظیمی از این مقالات به صورت دسته بندی شده دست پیدا کنید.

شما همچنین می توانید از بخش خدمات ما ، در زمینه های مشاوره بازاریابی و فروش ، طراحی وب سایت وتجارت الکترونیک ، مدیریت بهره وری شرکت ، توسعه ایده ها و ایده پردازی و تحقیق و توسعه استفاده نمایید.

 

برای باز نشر این مقالات ذکر منابع و درج لینک به سایت ما (توسعه تجات دلیران دنا) الزامی است.

 

دوره آموزش مصاحبه استخدامی

مصاحبه رفتاری چیست و چگونه باید برای آن آماده شد ؟

هفته چهارم : مصاحبه رفتاری چیست و چگونه باید برای آن آماده شد ؟

آیا تا به حال نام مصاحبه رفتاری را شنیده ای ؟ اگر قصد مصاحبه شغلی دارید ممکن است درگیر مصاحبه رفتاری شوید. هرچند این روش منسوخ شده است ولی هنوز بعضی جاها از روش مصاحبه رفتاری برای ارزیابی متقاضیانشان استفاده می کنند. در مورد استخدام و منابع انسانی می توانید به طور کامل در بخش آموزش های وب سایت توسعه تجارت دلیران دنا مطالعه بفرمایید. در این مقاله مصاحبه رفتاریرا مورد بحث قرار می دهیم.

مصاحبه رفتاری چیست و چگونه باید برای آن آماده شد ؟

مشاور عزیز، هفته گذشته در یک مصاحبه شغلی حاضر شدم. وقتی جلسه آغاز شد، مسوول مصاحبه ده‌ها سوال از من پرسید که همه آنها با عبارت «از زمانی بگو که…» شروع می‌شدند، مثلا «از زمانی بگو که با یک مشتری عصبانی مواجه شدی.» من از شنیدن این سوالات شوکه شدم چون قبلا شنیده بودم که این روش مصاحبه، قدیمی شده و برمی‌گردد به سال‌ها پیش. چرا کارفرمایان خودشان را به روز نمی‌کنند؟ هنوز نمی‌دانند که راه‌های بهتری برای مصاحبه وجود دارد؟ البته ظاهرا من در مصاحبه موفق بوده‌ام چون به مصاحبه دوم دعوت شدم. اما اگر در مصاحبه دوم هم چنین سوالاتی پرسیدند، چه جوابی بدهم؟

پاسخ: دوست عزیز، در دهه ۱۹۸۰، رویکردی وارد حوزه منابع انسانی شد که فکر می‌کردیم یک مد زودگذر است اما پس از سال‌ها، هنوز هم در بعضی شرکت‌ها طرفدارانی دارد. رویکردی به نام «مصاحبه رفتاری».

در مصاحبه رفتاری، مسوول مصاحبه از متقاضی کار سوالاتی می‌پرسد که با این عبارت آغاز می‌شوند: «از زمانی بگو که توانستی…» متقاضی کار نیز در جواب این سوال، داستانش را روایت می‌کند که در گذشته چگونه توانسته یک موقعیت بحرانی را مدیریت کند (مثلا برخورد با یک مشتری عصبانی).

مصاحبه رفتاری

مصاحبه رفتاری یکی از بدترین روش‌ها برای جذب نیرو است. یک راه ساده‌تر و موثرتر این است که متقاضی کار را در جریان مشکلات سازمان خود قرار دهید. به جای پرسیدن سوالات فرضی یا ترسیم موقعیت‌های فرضی، از او بخواهید خودش را در شرایط واقعی تجسم کند و در برابر مشکلات واقعی واکنش نشان دهد.

من وقتی با کسی مصاحبه می‌کنم، می‌گویم: «ببینید! شرایط ما از این قرار است. شرکت ما در این زمینه فعالیت می‌کند. کسی که این جایگاه شغلی را بپذیرد، این وظایف را بر عهده دارد و با این چالش‌ها مواجه است.» ما به زبان انسان سخن می‌گوییم. مصاحبه رفتاری اساسا ناکارآمد است چرا که مسوول مصاحبه، حقایق و مشکلات سازمان را پنهان می‌کند و هیچ اطلاعاتی را فاش نمی‌کند.  وقتی به جای اتکا به شرایط فرضی، شرایط واقعی را برای متقاضی وصف می‌کنید، اطلاعاتی به دست می‌آورید که از طریق مصاحبه رفتاری امکان ندارد. می‌توانید ببینید که چگونه متقاضی کار، برای رفع مشکلات فعلی شما از تجربیات گذشته خود استفاده می‌کند.

متقاضی کار در جلسه مصاحبه

اما اگر به‌عنوان متقاضی کار در جلسه مصاحبه حاضر شدید و با سوالاتی از این دست مواجه شدید، نمی‌توانید بگویید «من به این سوال پاسخ نمی‌دهم چون مصاحبه رفتاری یک روش منسوخ و از کار افتاده است.» اگر شغل مربوطه را می‌خواهید، چاره‌ای ندارید جز اینکه به سوالات مصاحبه پاسخ دهید.

اما چطور خودمان را برای این سوالات آماده کنیم و چگونه به این سوالات پاسخ دهیم؟

در پاسخ به سوال «از زمانی بگو که توانستی…»، یک داستان تعریف کنید. این داستان باید شامل سه بخش باشد: چه مشکلی پیش آمده بود که مجبور شدی وارد عمل شوی، چه اقدامی کردی (چه راه حلی به‌کار بردی) و چرا راه حل خوبی بود؟

رایج‌ترین سوالات مصاحبه رفتاری

رایج‌ترین سوالاتی که با عبارت «از زمانی بگو…» آغاز می‌شوند، از این قرارند: از زمانی بگو که…

 • – از اشتباهت درس گرفتی.
 • – مجبور بودی کارها را بدون راهنمایی مدیرت پیش ببری.
 • – ناچار شدی در میانه (یک پروژه یا فرآیند) تغییر مسیر ‌دهی.
 • – مجبور بودی با یک شخص بدقلق کنار بیایی.
 • – نحوه انجام یک کار را به شخصی یاد دادی.
 • – محل کارت را از خطر نجات دادی.
 • – مدیریت یک پروژه را بر عهده داشتی.
 • – یاد گرفتی چگونه کاری را انجام دهی.

می‌توانید این سوالات را این‌گونه پاسخ دهید:

مسوول مصاحبه: از زمانی بگویید که از یک اشتباه درس گرفتید.

حتما! یک روز مدیرم به خارج از شهر رفته بود و من داشتم سفارش‌های کارخانه شکلات‌سازی «انگری» را آماده می‌کردم. از واحد پشتیبانی گزارش کردند که یک مشتری عصبانی با آنها تماس گرفته. او صاحب یک مغازه شکلات‌فروشی بود که سفارش‌هایش را به موقع دریافت نکرده بود. من مسوول رسیدگی به سفارش‌های ارسال شده نبودم اما باید اقدام می‌کردم. بنابراین، پس از دریافت اطلاعات مربوط به حمل سفارشات، با موسسه باربری تماس گرفتم.با چند نفر صحبت کردم تا محموله گمشده را جست‌وجو کنند و معلوم شد که محموله در میانه مسیر، به مقصد دیگری فرستاده شده است. از نمایندگان فروشمان در محل اقامت آن مشتری خواستم نمونه‌های شکلات خود را به او ارسال کنند تا ۸۰ درصد سفارش مشتری جبران شود.

سپس از پست سفارشی خواستم که مابقی شکلات‌ها را به مشتری برساند.تنها اشتباهم این بود که سفارش اصلی را کنسل نکردم. به همین خاطر، محموله اصلی هم به او تحویل داده شد و او به یکباره با کوهی از شکلات مواجه شد، به خصوص که محموله‌ها تاریخ انقضا داشتند و ممکن بود فاسد شوند. یکی از نمایندگان فروش را به مغازه او فرستادم تا شکلات‌های اضافی را تحویل بگیرد و به یکی از مشتریان محلی بفروشد. از آن روز یاد گرفتم که راه حل سریع مهم است اما نتیجه نیز به همان اندازه حائز اهمیت است.

مسوول مصاحبه: از زمانی بگویید که مجبور بودید با یک فرد بدقلق کنار بیایید.

وقتی در مدرسه بودم، در کتابفروشی محوطه مدرسه کار می‌کردم. یکی از همکارانم خیلی بدقلق بود. همیشه طوری به ما دستور می‌داد که انگار رئیسمان است. جالب اینجاست که همیشه اشتباه می‌کرد و به مشتری قیمت‌های اشتباه می‌داد. وقتی مشتری از دست او ناراحت می‌شد، او صندوق را ترک می‌کرد و می‌گفت: «من نمی‌توانم از پسش بر بیایم» و بعد یکی از ما مجبور می‌شدیم اوضاع را آرام کنیم. الان به آن روزها می‌خندم چون کار کردن در کنار او به من یاد داد که چگونه سرعت عمل داشته باشم و حواسم به کار بقیه باشد که اگر دردسری درست کردند، وارد عمل شوم. وقتی فارغ‌التحصیل شدم، او هنوز در آن کتابفروشی کار می‌کرد و خدا می‌داند، شاید هنوز هم آنجاست!

شما در هر حال این فرآیند را پشت سر خواهید گذاشت و دیر یا زود، این روش منسوخ برچیده خواهد شد. خواه با چنین سوالاتی مواجه شوید، خواه نشوید، بهتر است همیشه داستانی برای روایت کردن داشته باشید.

 

توسعه تجارت دلیران دنا برای شما این فرصت را فراهم می کند تا با استفاده از مقالات رایگان آموزشی در زمینه های بازاریابی و فروش ، تحقیق و توسعه ، مدیریت کارمندان ، نوآوری و خلاقیت ، تجارت الکترونیک وطراحی سایت به افزایش بهره وری و کارآمدی سیستم های شرکت خود کمک نمایید. شما می توانید از بخش آموزش های رایگان وب سایت توسعه تجارت دلیران دنا به بخش عظیمی از این مقالات به صورت دسته بندی شده دست پیدا کنید.

شما همچنین می توانید از بخش خدمات ما ، در زمینه های مشاوره بازاریابی و فروش ، طراحی وب سایت وتجارت الکترونیک ، مدیریت بهره وری شرکت ، توسعه ایده ها و ایده پردازی و تحقیق و توسعه استفاده نمایید.

 

برای باز نشر این مقالات ذکر منابع و درج لینک به سایت ما (توسعه تجات دلیران دنا) الزامی است.

 

دوره آموزش مصاحبه استخدامی

سوالات غیرمنتظره مصاحبه و نحوه پاسخ گویی

هفته پنجم : سوالات غیرمنتظره مصاحبه و نحوه پاسخ گویی

سوالات غیرمنتظره مصاحبه و نحوه پاسخ گویی به آنها را در این مقاله مورد بررسی قرار می دهیم. آیا تا به حال به سوالات غیر منتظره در مصاحبه برخورده اید ؟ بعضی از مصاحبه کنندگان ممکن است از روش های غیر معمول استفاده کنند و دانستن شیوه پاسخگویی به سوالات غیر منتظره مصاحبه می تواند شما را در موفقیت در مصاحبه شغلی یاری کند. مقالات بیشتر در این زمینه را در بخش آموزش های منابع انسانی و استخدام وب سایت توسعه تجارت دلیران دنا مطالعه نمایید. در این مقاله سوالات غیرمنتظره مصاحبه و نحوه پاسخ گویی را مطالعه بفرمایید.

سوالات غیرمنتظره مصاحبه و نحوه پاسخ گویی

مشاور عزیز،

برای اولین بار بعد از مدت‌ها برای مصاحبه به شرکتی رفتم. در اواسط جلسه، مسوول مصاحبه از من سوالی پرسید که از شنیدن آن کمی تعجب کردم. او پرسید: «بزرگ‌ترین نقطه ضعف شما چیست؟» چند لحظه مکث کردم و در نهایت، دست و پا شکسته به این سوال پاسخ دادم. به نظرم پرسیدن چنین سوالی اصلا درست نیست. شما چه فکر می‌کنید؟ به سوالاتی از این دست چگونه باید جواب داد؟

پاسخ: دوست عزیز، همه ما به خوبی می‌دانیم که یکی از توهین‌آمیزترین برخوردها این است که نقاط ضعف یا رفتارهای ناشایست فردی را به رویش بیاوریم. متاسفانه همیشه کسانی هستند که در مصاحبه‌ها با جوینده کار بدرفتاری می‌کنند و از او سوالات توهین‌آمیزی می‌پرسند. مصاحبه‌کنندگان معمولا به درستی آموزش ندیده‌اند. به آنها یاد داده‌اند که در دنیای کسب‌وکار، می‌توانی از کسی که برای اولین‌بار با او ملاقات می‌کنی، هر سوالی که می‌خواهی بپرسی، سوالاتی که در محیط‌های دیگر حتی جرات پرسیدن آنها را نداری. ما در باشگاه ورزشی یا در فروشگاه از کسی سوال نمی‌کنیم که «نقاط ضعف شما چیست؟» همه ما می‌دانیم که این یک مساله شخصی است. هیچ‌کس حق ندارد به واسطه جایگاه شغلی‌اش به دیگران توهین کند. مسوولان مصاحبه نیز حق ندارند از موضع بالا با جویندگان کار برخورد کنند. اما همیشه می‌توانی به این سوال و چهار سوال توهین‌آمیز دیگر که معمولا در مصاحبه‌ها مطرح می‌شوند، محترمانه پاسخ دهی. وقتی یکی از این سوالات را شنیدی، نفس عمیق بکش، لبخند بزن و بدون آنکه برای به‌دست آوردن شغل مربوطه التماس کنی، به سوالات این گونه پاسخ بده:

سوال اول: بزرگ‌ترین نقطه ضعف شما چیست؟ چرا این سوال توهین‌آمیز است؟ چون این یک مساله شخصی است و به جز خود تو به کسی ارتباطی ندارد. به نظر من هر کسی به این دنیا آمده تا رسالتی را به انجام برساند و برای انجام آن، مهارت‌های لازم را داراست. چگونه به این سوال پاسخ دهیم؟

• مسوول مصاحبه: بزرگ‌ترین نقطه ضعف شما چیست؟

• تو: من تلاش می‌کنم مهارتم را در زمینه‌هایی تقویت کنم که در آنها تخصص دارم، مثل طراحی گرافیک. دوست ندارم از این شاخه به آن شاخه بپرم و انرژی‌ام را صرف یادگیری ده‌ها مهارت جدید بکنم که کوچک‌ترین علاقه‌ای به آنها ندارم، مثل اکسل.

سوال دوم: مدیر سابقتان درباره شما چه نظری دارد؟ این سوال توهین‌آمیز است چون مدیر قبلی شما با یک رهگذر که از کنار شما می‌گذرد هیچ فرقی ندارد. چرا نظر او باید تا این حد مهم باشد؟ آیا مسوول مصاحبه تصور می‌کند که یک مدیر، صرفا به واسطه جایگاهش، دارای هوش و ذکاوت خارق‌العاده‌ای است و قدرت تشخیص و قضاوت او، معیاری برای سنجش قابلیت‌های توست؟ مدیر سابق تو ممکن است فرد مناسبی برای ارزیابی تو نباشد. چگونه به این سوال پاسخ دهیم؟

• مسوول مصاحبه: نظر مدیر سابقتان درباره شما چیست؟

• تو: اگر از او درباره من سوال کنید، به شما خواهد گفت که من به عنوان یک کارمند، در صورت لزوم او را به چالش کشیدم و هرجا به کمک نیاز داشت، درست مثل یک مشاور، توصیه‌های خودم را در اختیار او گذاشتم و به تیم کارکنان کمک کردم به اهداف جاه‌طلبانه دست پیدا کنند.

سوال سوم: ما برای این جایگاه شغلی با بسیاری از افراد مصاحبه کرده‌ایم. چرا باید شما را استخدام کنیم؟ چرا این سوال توهین‌آمیز است؟ آنها با تو قرار مصاحبه گذاشته‌اند چون رزومه تو را پسندیده‌اند. این تصمیم آنها بوده است. پس چرا باید از تو این سوال را بپرسند؟ تو از کجا بدانی؟ تو با سایر متقاضیان دیدار نکرده‌ای اما مسوولان استخدام با ده‌ها نفر مصاحبه کرده‌اند و اینکه چه کسی استخدام شود، به تصمیم آنها بستگی دارد. هدف از مصاحبه این است که ببینیم آیا میان تو و جایگاه شغلی مربوطه، تناسبی وجود دارد یا خیر. تو درباره خودت اطلاعات داری و آنها درباره جایگاه شغلی. منطقی نیست که از تو بخواهند خودت را با چند غریبه که هرگز آنها را ندیده‌ای، مقایسه کنی. چگونه به این سوال پاسخ دهیم؟

• مسوول مصاحبه: چرا باید شما را استخدام کنیم؟

• تو: بهتر نیست درباره شرایط و مهارت‌های مورد نیاز صحبت کنیم و ببینیم که آیا من واجد این شرایط هستم یا خیر؟ بسیار خب. تا جایی که من متوجه شدم، شما به شخصی نیاز دارید که میان واحد فروش و پردازش سفارش‌ها هماهنگی ایجاد کند. تصور می‌کنم در حال حاضر ایرادهای فنی‌ای وجود دارد که باعث می‌شود سفارش‌ها به کندی ارسال شوند. شما به فردی نیاز دارید که سفارش‌های «آنی» را از طریق سیستم به ثبت برساند. آیا درست حدس زدم؟

سوال چهارم: پنج سال آینده خود را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ این سوال توهین‌آمیز است چون قرار نیست شرکت با تو قرارداد پنج‌ساله ببندد. اگر استخدام شوی، هیچ تضمینی وجود ندارد که تا یک ماه دیگر اخراج نشوی، چه برسد به پنج سال دیگر. این روزها که امنیت شغلی معنای خود را از دست داده، نباید از کسی انتظار داشته باشیم که بداند پنج سال دیگر دقیقا در چه جایگاهی خواهد بود. چگونه به این سوال پاسخ دهیم؟

• مسوول مصاحبه: پنج سال آینده را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

• تو: وقتی به آینده فکر می‌کنم، خود را می‌بینم که در حال یادگیری بازاریابی دیجیتال هستم، حوزه‌ای که سال‌هاست به آن علاقه دارم. تجربیاتی در حوزه بین‌الملل کسب خواهم کرد و شاید مهارت‌های رهبری خود را محک بزنم. اما از فرصت‌های جدید نیز غافل نخواهم بود.

سوال پنجم: کمترین حقوقی که می‌پذیرید چقدر است؟ این سوال به قدری توهین‌آمیز است که حق داری جلسه را ترک کنی. این حق تو است که حقوقی منصفانه، متناسب با ارزش خدماتی که ارائه می‌کنی دریافت کنی. چرا باید یک شرکت انتظار داشته باشد که به حقوقی کمتر از نرخ استاندارد و متعارف قناعت کنی؟ پرسیدن این سوال، از روی ناآگاهی و بی‌تجربگی است. این سوال می‌تواند به شکل دیگری مطرح شود: «حقوق دلخواه شما چقدر است؟» چگونه به این سوال پاسخ دهیم؟

دو راه وجود دارد: اگر از شنیدن این سوال احساس خوبی دریافت نکردی، می‌توانی در نهایت احترام، جلسه را ترک کنی. به مسوول مصاحبه بگو: «به نظرم من برای این جایگاه شغلی مناسب نیستم. از اینکه زمان خود را در اختیار من گذاشتید، متشکرم.»یا مبلغی نسبتا بالا را پیشنهاد کنی و بگویی: «آیا این رقم با بودجه شما همخوانی دارد؟»

 

در بخش آموزش های وب سایت توسعه تجارت دلیران دنا شما می توانید مقالات رایگان در زمینه هایبازاریابی و فروش ، تجارت الکترونیک ، طراحی سایت ، مشاوره مدیریت ، منابع انسانی ، تحقیق و توسعه ،خلاقیت و نوآوری و مشاوره سرمایه گذاری را مطالعه نمایید.

شما می توانید از بخش سفارش خدمات ، در زمینه های مشاوره بازاریابی و فروش ، طراحی سایت و بهینه سازی سایت ، مشاوره نوآوری و ایده پردازی ، تحقیق و توسعه ، مشاوره منابع انسانی ، مشاوره سرمایه گذاری و خدمات تجارت الکترونیک را سفارش دهید.

 

برای انتشار مجدد مقالات این وب سایت ذکر منابع و درج لینک به سایت ما (توسعه تجارت دلیران دنا) الزامی است.

دوره آموزش مصاحبه استخدامی

سوالات جلسه دوم مصاحبه و روند برگذاری

هفته ششم : سوالات جلسه دوم مصاحبه و روند برگذاری

بعضی از شرکت ها و سازمان ها از روش مصاحبه دو مرحله ای استفاده می کنند و دانستن سوالات جلسه دوم مصاحبه و روند برگذاری می تواند برای شما مفید باشد. در بخش آموزش های وب سایت توسعه تجارت دلیران دنا مقالات کامل در زمینه منابع انسانی و استخدام فراهم شده است. در این پست سوالات جلسه دوم مصاحبه و روند برگذاری را مطالعه بفرمایید.

سوالات جلسه دوم مصاحبه و روند برگذاری

مشاور عزیز،

حدود دو سال است که فارغ‌التحصیل شده‌ام. درست پس از فارغ‌التحصیلی، از طریق مرکز کاریابی دانشگاه، شغلی پیدا کردم و از همان زمان در زمینه رشته تحصیلی‌ام کار می‌کنم. شغلی که دارم فوق‌العاده است، اما اخیرا تصمیم گرفته‌اند کارکنان را به شهرهای دیگر منتقل کنند. بسیاری از کارکنان به‌زودی جابه‌جا خواهند شد. همه همکارانم در سطوح ارشد کار می‌کنند و من از نظر سطح شغلی تقریبا از همه پایین‌ترم. من می‌توانم از میان سه شهر، یکی را انتخاب کنم اما هیچ‌یک از آنها باب میلم نیست. دوست ندارم منتقل شوم به‌خصوص، به سه شهری که به من پیشنهاد شده هیچ علاقه‌ای ندارم. آن دسته از دوستانم که نمی‌خواستند به جای دیگری منتقل شوند، جست‌وجو برای کار جدید را آغاز کردند و توانستند پس از مدتی در شهر خودمان کار پیدا کنند. من هم تصمیم گرفتم به دنبال کار بگردم. چیزی نگذشت که سه شرکت با من تماس گرفتند و قرار مصاحبه گذاشتند. از بین این سه مصاحبه، مصاحبه با شرکت اول خیلی خوب پیش رفت، دومی بد نبود اما سومی فقط اتلاف وقت بود.

برای مصاحبه سوم، به شرکت مربوطه رفتم، حدود یک ساعت منتظر ماندم و بعد معلوم شد که اشتباهی در زمان‌بندی پیش آمده و تاریخ مصاحبه روز دیگری بوده است. به خانه برگشتم و منتظر شدم تا دوباره با من تماس بگیرند اما خبری از آنها نشد.اما اولین مصاحبه‌ای که در آن حضور یافتم مربوط به یک شرکت خدمات مالی موفق بود که به دنبال نیروی جدید برای جایگاه کارشناس فروش بودند. این شرکت از جمله شرکت‌های معتبر است و کارکنانش باهوش، خوش‌برخورد و پر انرژی هستند. آنها پس از اتمام مصاحبه اول، با من تماس گرفتند و قرار مصاحبه دوم را برای دو هفته دیگر گذاشتند. من واقعا هیجان‌زده هستم.راستش را بخواهید، تا به حال تجربه شرکت در مصاحبه دوم را نداشته‌ام. در محل کار فعلی‌ام، فرآیند جذب نیرو ساده و غیررسمی بود. نمی‌دانم در مصاحبه دوم چه چیزی در انتظارم است. چه تفاوتی میان مصاحبه اول و دوم وجود دارد؟ چطور می‌توانم خود را آماده کنم و باید منتظر چه باشم؟

پاسخ:

دوست عزیز، معمولا جلسه دوم مصاحبه، گفت‌وگویی میان تو و یکی از تصمیم‌گیرندگان اصلی شرکت است. اگر هنوز با مدیر استخدام دیدار نکرده‌ای، به احتمال زیاد او کسی است که با تو مصاحبه خواهد کرد. مدیر استخدام کسی است که اگر شغل مورد نظر را بپذیری، رئیس آینده تو خواهد بود. اگر قبلا با مدیر استخدام ملاقات کرده‌ای، در مصاحبه دوم احتمالا با مدیر او دیدار خواهی کرد.مطمئنم که در مصاحبه اول لباس مناسب پوشیده بودی و با آمادگی کامل در جلسه حضور یافتی. شک ندارم که به موقع در جلسه حاضر شده‌ای، ایده‌ها و سوالات خود را مطرح کرده و گفت‌وگو را به خوبی پیش برده‌ای. تو از نخستین مرحله غربالگری با موفقیت بیرون آمده‌ای. احتمالا بعضی از رقیبان تو نتوانسته‌اند در مصاحبه اول قبول شوند. واضح است که مسوولان استخدام احساس می‌کنند که فرد مناسبی برای جایگاه کارشناس فروش هستی و در این زمینه حرفی برای گفتن داری.تو با عملکردت در مصاحبه این پیام را به آنها منتقل کرده‌ای: «من تا حدی نسبت به وضعیت شرکت شما آگاهم و گمان می‌کنم با توجه به استعدادها و تجربیاتم، می‌توانم به شما کمک کنم». اگر آنها این پیام را دریافت نمی‌کردند، تو قطعا به مصاحبه دوم دعوت نمی‌شدی.

حالا باید پیام متفاوتی را به آنها منتقل کنی. این پیام می‌تواند به این شکل باشد: «وقتی به جایگاه شغلی کارشناس فروش فکر می‌کنم و خودم را در این جایگاه تجسم می‌کنم، آن را اینگونه می‌بینم. آینده را این‌گونه تصویر می‌کنم». سپس باید بپرسی: «آیا پیش‌بینی‌های من به انتظارات شما نزدیک است؟» بعد سوالاتی درباره شغل مربوطه و اهداف شرکت بپرس. از آنها بپرس: «چگونه این شغل در دستیابی به اهداف سازمانتاثیر دارد؟»معمولا سطح مصاحبه دوم، کمی از سطح جلسه اول بالاتر است. به اندازه کافی زمان داشته‌ای که درباره شرکت، جایگاه شغلی مربوطه و عملکردت فکر کنی، خودت را در جایگاه کارشناس فروش تجسم کنی و مشکلات و چالش‌های احتمالی را پیش‌بینی کنی. حالا وقت آن رسیده که سر اصل مطلب بروی و موضوعات مهم را مطرح کنی.اگر درباره حقوق و دستمزد حرفی به میان نیامده، باید صحبت آن را پیش بکشی. سپس درباره موانع و مشکلاتی که آنها را به جذب نیروی جدید وادار کرده سوال بپرس و بگو که چگونه می‌توانی در رفع این مشکلات به آنها کمک کنی.

زمان سرمایه است و حالا که داری زمان خودت را صرف شرکت در مصاحبه دوم می‌کنی، باید از ادامه ماجرا مطلع شوی. از مسوول مصاحبه بپرس: «مرحله بعدی چیست؟ آیا چیزی هست که نیاز به توضیح داشته باشد؟» پس از اتمام مصاحبه، وقتی به خانه بازگشتی، هر آنچه که به یادت مانده بنویس. با یکی از نزدیکانت درباره مصاحبه صحبت کن.برداشت و احساس کلی‌ات را درباره مصاحبه بنویس. موضوعاتی که عنوان شد، احساسی که طی مصاحبه و پس از آن در تو ایجاد شد، افکاری که به ذهنت خطور کرد، حسی که نسبت به شغل مربوطه، کارکنان و مدیر آینده‌ات داشتی، همه را یادداشت کن.مدیر استخدام مهم‌ترین فردی است که با او ملاقات خواهی کرد. احساس رضایت از شغل و موفقیت تو تا حد زیادی به او و انرژی میان شما دو نفر بستگی دارد. فراموش نکن تنها شرکت‌ها نیستند که با تو مصاحبه می‌کنند. تو نیز با آنها مصاحبه می‌کنی. مصاحبه یک فرآیند دوطرفه است.استحقاقش را داری با کسانی کار کنی که تو را درک می‌کنند. فراموش نکن که هر کسی استحقاق تو را ندارد.

در بخش آموزش های وب سایت توسعه تجارت دلیران دنا شما می توانید مقالات رایگان در زمینه هایبازاریابی و فروش ، تجارت الکترونیک ، طراحی سایت ، مشاوره مدیریت ، منابع انسانی ، تحقیق و توسعه ،خلاقیت و نوآوری و مشاوره سرمایه گذاری را مطالعه نمایید.

شما می توانید از بخش سفارش خدمات ، در زمینه های مشاوره بازاریابی و فروش ، طراحی سایت و بهینه سازی سایت ، مشاوره نوآوری و ایده پردازی ، تحقیق و توسعه ، مشاوره منابع انسانی ، مشاوره سرمایه گذاری و خدمات تجارت الکترونیک را سفارش دهید.

 

برای انتشار مجدد مقالات این وب سایت ذکر منابع و درج لینک به سایت ما (توسعه تجارت دلیران دنا) الزامی است.

منابع هفته ششم :

 •  Liz Ryan-Forbes
 • مترجم: مریم مرادخانی
 • وب سایت دنیای اقتصاد
 • وب سایت توسعه تجارت دلیران دنا (دناکو)

منابع هفته پنجم :

 •  Liz Ryan-Forbes
 • مترجم: مریم مرادخانی
 • وب سایت دنیای اقتصاد
 • وب سایت توسعه تجارت دلیران دنا (دناکو)

منابع هفته چهارم  :

 • نویسنده: Liz Ryan
 • مترجم: مریم مرادخانی
 • وب سایت دنیای اقتصاد
 • وب سایت توسعه تجارت دلیران دنا (دناکو)

منابع هفته سوم :

 • نویسنده: Liz Ryan –Forbes
 • مترجم: مریم مرادخانی
 • وب سایت دنیای اقتصاد
 • وب سایت توسعه تجارت دلیران دنا (دناکو)

منابع هفته دوم  :

 • وب سایت دنیای اقتصاد
 • وب سایت توسعه تجارت دلیران دنا (دناکو)

منابع هفته اول :

 • آکادمی یادگیری مجازی (VLA)
 • دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • واحد توسعه تجارت دلیران دنا (دناکو)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات وب سایت